Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Καλαμαρί
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί
Παρακαλώ επιλέξτε χρήστη για να ξεκινήσετε
Αγαπητοί γονείς, Σας επισημαίνουμε ότι οι επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες ΔΕΝ είναι το ΜΟΝΟ στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των μαθητών. Συνοπτικά τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
    o Η συμμετοχή στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,
    o Η επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το μάθημα,
    o Η επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες,
    o Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο,
    o Ο φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων
Επισημαίνουμε επίσης ότι η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου ΔΕΝ πρέπει να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την προσωπική επαφή και συνεργασία με τους καθηγητές του παιδιού σας. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι ο διάλογος με τα παιδιά σχετικά με τις επιδόσεις πρέπει να διεξάγεται (από όλους μας) μέσα σε πνεύμα κατανόησης και με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους.